Ürünler Tümü
Kategoriler
Sepet 0
Müşteri Girişi

MENÜ GERİ

Satış Sözleşmesi


Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ  SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:
Ünvan : EROĞLULAR SPOR AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:45 İç Kapı No:47 Sultangazi/İstanbul
Telefon : 0212 684 01 90
Faks : 0212  684 01 91
E-Mail : info@mcjamper.com.tr

1.2 ALICI:
Adı, Soyadı : %%alici_isim%%
Adres : %%alici_adres%%
Telefon : %%alici_tel%%
E-mail : -
T.C. Kimlik Numarası : -

 

 

%%urunler%%

 

KDV Hariç Toplam: %%kdv_haric_toplam%%

İndirim Toplamı: %%indirim_toplami%%

KDV: %%kdv%%

Kargo Tutarı: %%kargo_tutari%%

KDV Dahil Toplam: %%kdv_dahil_toplam%%

 

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının bahsi Satıcıya ait www.mcjamper.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1: Ürün veya ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli %%alici_fatura_adresi%% adresli site üzerinde aşağıda nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır. 

3.2: Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile ödeme (harcama belgesi düzenlenmeksizin):

3.3: Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi Kartına İade Prosedürü:
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya bedelin ALICI’ya iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka geri ödemesini o kadar sayı da taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satışın iptaline kadar ödemiş taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapabilecektir. Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.4 Teslimat: Sözleşme konusu ürün, ALICI tarafından SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç otuz gün içinde olmak kaydıyla ve her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak site içinde belirtilen süreler dâhilinde, ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1: Alıcı, bu sözleşmede bahsi geçen Satıcı’nın erişim bilgileri, Sözleşme konusu ürünün nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimat ve ifaya ilişkin bilgiler, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması nedeniyle oluşabilecek ilave maliyetler, sözleşme konusu ve süresi, ürüne ilişkin taahhütlerin geçerlilik süresi, cayma hakkına ve bu hakkın kullanılmasına ilişkin bilgiler, fesih şartları, şikayet ve itiraz konularına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve belirtilen ön bilgileri edindiğine dair gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2: Sözleşme konusu ürünün teslimatı için Alıcı tarafından işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış ve satış bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcının Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğü bulunmaz.

4.3: ALICI; SATICI tarafından teşhir edilen ürünleri kendi özgür iradesi ile satın alımını yaptığını, SATICI web sitesi üzerinden alınan tüm ürünlere ilişkin olarak gerekli herhangi bir aşamada, SATICI ile yukarıda bildirilen iletişim bilgilerinden bağlantıya geçilmek zorunda olduğunu kabul eder. Aksi takdirde ALICI’nin direk ilgili firmadan yapacağı değişiklik, iptal ve farklı bir ürün alması durumlarında SATICI sorumluluk kabul etmez.

4.4: Satıcı internet sitesi üzerinde yer alan tüm ürün bilgileri ve fiyatları tedarikçileri ile iletişim kurularak sürekli kontrol etmektedir. Ancak her türlü duruma karşın dizgi veya hesaplama hatalarından kaynaklanan durumlardan Satıcı sorumlu değildir.

4.5: Satıcı internet sitesinde sattığı ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre, kendi mağazaları ve depolarındaki stokları kullanarak, gerekli durumlarda da dış tedarikçiler vasıtasıyla sağlamaktadır. Tüm ürünler için stok durumları her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi stoklarında tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda satıcı stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir ve siparişi bütün veya kısmi olarak iptal ederek, ALICI'ya telefon ya da e-posta ile bilgi vererek sipariş teslim edilmeyen ürün kadar tutarını ve bu tutar kadar kendisini borç altına sokan belgeleri 10 gün içinde ALICI hesabına iade eder. (NOT: Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez ve satıcıya iptal hakkı vermez.)

4.6: Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının Satıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ve kullanılmamış olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde satıcıya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. Aksi halde ALICI hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumlu olduğu gibi SATICI’ya ilgili ödemeyi derhal yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4.7: Sözleşmenin onaylandığı tarihte var olmayan ancak daha sonra meydana gelen ve sözleşmenin taraflarından bir ya da ikisinin sorumluluklarını yerine getirmesi engelleyen durumlar (Doğal Afet, Savaş, Terör, İthalat yasağı, Grev v.b gibi) mücbir sebep olacaktır. Satıcı, mücbir sebepler nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI cayma hakkini kullanarak siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kendisini borç altına sokan her türlü belge ile birlikte 10 gün içinde hesabına iade edilir. Ancak bu durumda ALICI’nin ayrıca bir tazminat hakkı yoktur. SATICI, ayrıca haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, ALICI’nın açık onayı ile ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edebilir.

4.8: Satıcı, internet sitesinde satışını yaptığı ürünlerin özellikleri aynı olmak kaydıyla, ürün kodunu herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirebilir. Bu sebepten doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.9: İş bu sözleşme ALICI’nın yukarıda yazılı internet sitesinden ya da sair iletişim araçları ile bahsi geçen ürünleri satın almak için onaylaması ile yürürlüğe girecek olup taraflarca yürürlülük tarihinin onaylama tarihi olacağı kabul edilmektedir. ALICI bu sözleşmeyi onaylaması durumunda sözleşmenin tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.